Онлайн-бронирование «Tropicanka Resort Hotel»
  * Все поля обязательны для заполнения
** Нажимая кнопку БРОНИРОВАТЬ, Вы соглашаетесь с правилами системы, условиями бронирования и условиями возврата средств.
 • общая сумма:
  предоплата:
  кол-во дней:
 • общая сумма:
  предоплата:
  кол-во дней:
 • общая сумма:
  предоплата:
  кол-во дней:
 • общая сумма:
  предоплата:
  кол-во дней:

ФОП Сліпченко В.А.

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗОМ від «03» січня 2020 р. No 03-01/20-1

ФОП Сліпченко В.А.

___________________________ В.А. Сліпченко

ТОВ «Тропіканка»

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗОМ від «03» січня 2020 р. No 03-01-20/1

  Директор ТОВ «Тропіканка»

_____________________________ А.А. Чечель

Дата розміщення Публічного договору про надання послуг

на сайті https://tropicanka.com «03» січня 2020 року

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг

у редакції від 03.01.2020 р.

набуває чинності з «10» січня 2020 року

Юридична особа за законодавством України - Товариство з обмеженою відповідальністю "Тропіканка", код ЄДРОУ 38415293, в особі директора Чечеля Анатолія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, або

Фізична особа – підприємець Сліпченко Віталіна Анатоліївна, РНОКПП 3016520727, в особі Сліпченко Віталіни Анатоліївни, що діє на підставі Виписки, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 2 103 000 0000 063643 від 17.03.2011 р., зареєстрована як платник єдиного додатку (група 2)

(надалі кожен окремо за текстом – Виконавець)

оголошує публічну пропозицію

яка стосується необмеженого кола фізичних осіб (надалі за текстом – Замовник) отримати послуги, передбачені цим Договором.

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однакові для всіх Замовників та беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Публічний договір про надання послуг про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Публічний договір про надання послугцей правочин про надання та отримання готельних послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»).

Публічна оферта пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

Акцепт надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

Готельна послуга дії Виконавця з розміщення Замовника/Гостей шляхом надання номеру для тимчасового проживання, а також інша діяльність, пов'язана з розміщенням та тимчасовим проживанням (надалі іменуються "Послуги").

Готельна послуга складається з основних та додаткових послуг.

Номер окреме вмебльоване приміщення на базі відпочинку «Тропіканка», що складається з однієї або декількох кімнат, обладнаних для тимчасового проживання.

Номер надається Замовнику/Гостю виключно при пред'явленні документів, що підтверджують особу: паспорта або іншого документа, який засвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України  для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але  не є громадянином України, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, та віза на право перебування в Україні (якщо інше не передбачено чинними двосторонніми угодами), свідоцтво про народження неповнолітніх, які не досягли 16 років, посвідчення водія, для військових - особове посвідчення або військовий квиток, посвідчення, яке видане за місцем роботи  та ін.).

Опис номерів, їх функціональність і інша інформація розміщується на Сайті.

Сайт – відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний веб-сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою : https://tropicanka.com

Замовник – будь-яка фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка замовляє, придбаває Послуги Виконавця для власних потреб (для себе особисто) та/або потреб третіх осіб (Гостей), що акцептувала даний Договір.

Гість, Гості– особа(и), які вказані Замовником відповідно до замовлення на бронювання та, яка(і) скористається(ються) або фактично скористалася(лися) Послугами.

Виконавець - це суб'єкт господарювання, що надає Послуги відповідно до умов цього Договору. Реквізити конкретного Виконавця будуть вказані в повідомленні в залежності від способу оплати і придбаного пакета Послуг.

Сторона  – Виконавець або Замовник

Сторони – Виконавець та Замовник

Прейскурант  – перелік Послуг з визначенням їх цін, терміну дії цін, котрий розміщається на Сайті та інформаційному стенді бази відпочинку «Тропіканка».

Виконавець вправі застосовувати вільні ціни та систему знижок на послуги

Виконавець залишає за собою право на перегляд цін на Послуги (не стосується заявок, які були підтвердженні встановленим порядком згідно цього Договору).

Бронювання – замовлення Замовником Послуг у певному обсязі, з метою  використання Послуг в обумовлені терміни конкретним Замовником/Гостем(ямі), здійснене за 1 (один) день та більш до дня запланованого заселення.

Резервування – замовлення Замовником Послуг у певному обсязі, з метою  використання Послуг в обумовлені терміни конкретним Гостем(ямі), здійснене в день запланованого заселення.

Анулювання – відмова Замовника від заброньованих Послуг.

Завдаток - це грошова сума, внесена Замовником з метою забезпечення виконання зобов'язань за Договором і поверненню не підлягає.

Оплата замовлених Послуг оплата завдатку згідно розділу 3 цього Договору з остаточним розрахунком при заселенні або оплата в розмірі 100% загальної вартості Послуг при резервуванні.

Адміністрація Виконавець особисто або уповноважений представник чи працівник Виконавця, який має право знаходитися у номерах, будинках чи на прилеглій до них території на
баз
і відпочинку «Тропіканка» з метою виконання своїх функціональних обов’язків щодо надання
Послуг, контролю виконання умов цього Договору.

Ресепшн вхідна зона, розташована в будівлі біля головного входу. Є робочим місцем адміністратора та місцем реєстрації, заселення і виселення Гостей, а також місцем прийому усних звернень Гостя.

Інші поняття та терміни використовуються в даному Договорі згідно діючого в Україні законодавства.

1.2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти Замовником є оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати замовлених Послуг від Замовника, без підписання письмового примірника Сторонами.

1.2.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оплати замовлених Послуг.

1.2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником/Гостем положень Договору, Прейскуранту та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

1.3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.3.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

Акцептуючи цей договір, Замовник підтверджує, що діє добровільно та з власної волі.

Замовник зобов’язуєтеся використовувати Послуги, лише для себе особисто та/або для інших осіб, від імені яких він маєте законне право діяти та набувати відповідних прав та обов’язків (Гостей).

Замовник підтверджує, що такі інші особи (Гості) уповноважили його і він має законне право здійснювати від їх імені вибір та придбання Послуг, надавати згоду на обробку їх персональних даних, необхідних для бронювання чи резервування, використання Послуг. Замовник зобов’язується своєчасно, у повному обсязі та до моменту акцепту Договору інформувати таких осіб (Гостей) про умови цього Договору, вказані в ньому застереження, у тому числі про всі Правила, прейскуранти та обмеження, які можуть бути до них застосовані, щодо замовлення, придбання та використання обраних Послуг. Відповідальність за наслідки, що спричинені таким неповідомленням, а також за дії фізичних осіб (Гостей), спричинені таким неповідомленням, несе виключно Замовник.

До моменту створення бронювання чи резервування від імені та на користь таких фізичних осіб (Гостей), Замовник зобов’язується проінформувати їх про те, що вони не є стороною правочину відповідно до цього Договору та не мають права пред’являти Виконавцю будь-які фінансові претензії, позови та інші скарги, що стосуються замовлених Послуг. Такі особи (Гості) повинні бути повідомлені Замовником та надати цілковиту та безумовну згоду на те, що вся комунікація щодо замовлених послуг буде відбуватися через Замовника. Замовник зобов’язується невідкладно та у повному обсязі повідомляти осіб, від імені яких він діє, про будь-які зміни/скасування, що стосуються замовлених Послуг, та про будь-яку інформацію щодо замовлених Послуг, отриману їм електронною поштою чи sms-повідомленням, або іншим погодженим способом. Відповідальність
за наслідки, викликані таким неповідомленням, а також за дії таких фізичних осіб, спричинені таким неповідомленням, несе виключно Замовник.

1.3.2. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.

1.3.3. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має право укладати цей Договір, а також він та/або Гості не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.

1.3.4. Цей Договір укладається шляхом акцептуванням Замовником всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 205, 628, 633, 638-642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

1.3.5. Положення розділу «Загальні положення» цього Договору поширюють свою дію на всі його розділи.

1.3.6. Місце укладання Договору: смт.Кирилівка, Якимівський район, Запорізька область.

1.4. УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

1.4.1. Прийняття і акцепт Виконавцем спрямованої йому Замовником заявки на бронювання (в залежності від наявності вільних місць  на момент подання заявки).

1.4.2. Ознайомлення та погодження Замовника з умовами цього Договору (акцепт).

1.4.3. Надання Замовником згоди на обробку його персональних даних та персональних даних Гостей відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.4.4. Надання Замовником Виконавцю оригіналів документів, необхідних для отримання відповідної Послуги, в тому числі документів, що підтверджують його особу, громадянство та можливості зняти з них копії.

1.4.5. Оформлення (підписання) Замовником усіх документів, необхідних для отримання Послуг.

1.4.6. Внесення Замовником задатку та/або на момент заселення повної оплати замовлених Послуг у розмірі, встановленому діючими Прейскурантами.

ПРЕДМЕТДОГОВОРУ

2.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надавати Послуги Замовнику та/або Гостям відповідно до заявки на бронювання згідно з Прейскурантом, а Замовник, в свою чергу, зобов'язується прийняти та оплачувати надання таких Послуг.

2.2. Послуги надаються на базі відпочинку «Тропіканка», яка розташована за адресою: вулиця Коса Федотова, 111, смт. Кирилівка, Якимівський район, Запорізька область, Україна (далі – база відпочинку «Тропіканка»)

2.3. Вся необхідна інформація про умови, правила проживання, комфорт, обсяг та вартість послуг (розцінки), наявність інвентарю, бронювання номерів згідно умов цього Договору розміщені на Сайті.

ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ПОСЛУГ ТА РОЗРАХНКІВ

3.1. Бронювання або резервування здійснюється в порядку, зазначеному в «Правилах бронювання, поселення, проживання та надання послуг на базі відпочинку «Тропіканка»», які є невід'ємною частиною цього Договору, і представлені на Сайті та інформаційному стенді бази відпочинку «Тропіканка».

3.2. Бронювання або резервування здійснюється шляхом прийняття від Замовника заявки на бронювання/резервування (далі – Заявка).

Замовлення Послуг (із зазначеним періоду тимчасового проживання, дати заїзду та виїзду, кількості місць, категорії номеру, прізвища та ініціалів Замовника та/або Гостей, кількості дітей, та їх віку, додаткових ліжок тощо) здійснюється шляхом виконання однієї з наступних дій:

- телефонного дзвінка за номерами телефонів, що розміщені на Сайті:

+38 (050) 731-78-82; +38 (096) 151-16-11; +38 (097) 682-54-04;
- шляхом бронювання/резервування і натискання на кнопку «Забронювати номер» на Сайті https://tropicanka.com 
- шляхом замовлення Послуги безпосередньо на базі відпочинку «Тропіканка» на ресепшн.

3.3. Бронювання вважається здійсненим тільки в разі прийняття і акцепту Виконавцем спрямованої йому Заявки (в залежності від наявності вільних місць  на момент подання заявки) та оплати суми завдатку за надання Послуг.

Резервування вважається здійсненим тільки в разі прийняття і акцепту Виконавцем спрямованої йому Заявки (в залежності від наявності вільних місць  на момент подання заявки) та повної оплати замовлених Послуг при заселенні.

3.4. Згідно з «Правилами бронювання, поселення, проживання та надання послуг на базі відпочинку «Тропіканка»» сума завдатку при бронюванні становить 50% (п’ятдесят відсотків) від загальної вартості Послуг. Замовник зобов'язаний оплатити суму завдатку Виконавцю протягом 1 (однієї) доби після підтвердження Заявки. Оплата завдатку вважається здійсненою в момент зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця або внесення в касу Виконавця.

Виконавець не несе відповідальність за будь-які претензії Замовника, що виникли у останнього по питанням перерахування коштів, термінів їх перерахування, комісійного збору за надання Послуг (даний перелік не є вичерпним) при оплаті через банківські установи, платіжні системи.

3.5. Підтвердженням зарахування оплати є зміна кольору заявки в системі он-лайн бронювання на Сайті з зеленого на червоний. У разі несвоєчасного внесення завдатку заявка на бронювання анулюється.

3.6. Сума завдатку є частиною вартості заявки і враховується при остаточному розрахунку за Послуги при поселенні на базу відпочинку «Тропіканка».

3.7. Відповідно до вимог ст.642 Цивільного Кодексу України Замовник, що здійснив оплату замовлених Послуг (завдаток або передоплату в розмірі 100% загальної вартості Послуг при резервуванні) підтверджує, що уклав цей Договір.

3.8. Всі розрахунки за Послуги проводяться в національній валюті України - гривні.

Форма оплати – безготівкова оплата або готівковий розрахунок.

Послуги банку оплачуються Замовником окремо і не включені у вартість замовлення.

3.9. Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику/Гостю у продовженні терміну надання Послуг у разі відсутності вільних номерів на момент подання заявки на продовження строку надання Послуг.

4.ПРАВИЛА АНУЛЮВАННЯ ЗАЯВКИ НА БРОНЮВАННЯ ТА РЕЗЕРВУВАННЯ
Замовник має право скасувати заявку на бронювання.
4.1. При анулюванні заявки на бронювання діють наступні умови повернення внесеного Замовником завдатку:
- у разі анулювання заявки Замовником за 21 добу до початку дії Послуги - завдаток повертається Замовнику в повному обсязі;
- у разі анулювання заявки Замовником менше ніж за 21 і до 14 діб включно до початку дії Послуги – Замовнику не повертається сума вартості перших і останніх діб проживання;
- у разі анулювання заявки Замовником менш ніж за 14 діб до початку дії Послуг - завдаток не повертається;
- у разі анулювання заявки Замовником послуг проживання на термін 3 доби і менше - завдаток не повертається.
4.2. У разі скасування заявки Замовником здійснюється повернення грошових коштів шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Замовника протягом 21 банківського дня після повідомлення Виконавця.

Усі комісійні збори за перерахування коштів від Виконавця до Замовника сплачуються за рахунок останнього.

4.3 У разі несвоєчасного прибуття, запізнення та/або дострокового виїзду Замовника/Гостей, відповідно до узгоджених і сплачених Замовником строків проживання, перерахунок вартості Послуг не проводиться і це є власним ризиком і відповідальністю Замовника/Гостей.
5. Зобов'язання сторін
5.1. Виконавець зобов'язується:
5.1.1. Протягом дії цього Договору надавати Замовнику/Гостям Послуги згідно заявці на бронювання на термін, зазначений у заявці.
5.1.2. Надавати об'єктивну інформацію про вартість і властивості Послуг, що надаються, надавати Послуги якісно.
5.1.3. Своєчасно повідомляти Замовнику відомості про всі зміни, доповнення, пов'язані з наданням Послуг.
5.1.4. Усувати недоліки, що виникли при наданні Послуг.
5.2. Замовник зобов'язується:
5.2.1. Ознайомитися особисто з цим Договором, «Правилами бронювання, поселення, проживання та надання послуг на базі відпочинку «Тропіканка»», Правилами безпечної поведінки на дитячому майданчику та іншими внутрішніми регламентуючими документами, пов'язаними з наданням заявлених Послуг та виконувати їх.
5.2.2. Надати Виконавцю необхідні достовірні особисті (персональні) дані Замовника/Гостей для бронювання і, в подальшому, для заселення на базу відпочинку «Тропіканка».
5.2.3. Оплатити замовлені Послуги в порядку, розмірі та строки встановлені «Правилами бронювання, поселення, проживання та надання послуг на базі відпочинку «Тропіканка»», а також умовами цього Договору відповідно до чинного прейскуранта цін на дату заїзду.
5.2.4. Дотримуватися «Правил бронювання, поселення, проживання та надання послуг на базі відпочинку «Тропіканка»», Правил безпечної поведінки на дитячому майданчику, правил користування електропобутовими приладами, правил протипожежної безпеки, правил поведінки на воді та інших правил, встановлених на базі відпочинку «Тропіканка».
5.2.5. Ознайомитися з наявністю майна, яке знаходиться в номері та технічним станом номеру, проінформувати Виконавця протягом 30 хвилин після заселення:
- про некомплектність (пропажу майна) відповідно до списку майна;
- наявні недоліки майна;
- наявні недоліки ремонту у номері.
5.2.6. Своєчасно здати номер, оплатити наявну заборгованість на дату виїзду, при необхідності відшкодувати збитки, викликані некомплектністю (пропажею майна) або псуванням майна та/або ремонту у номері.
5.2.7. Не пізніше, ніж за 1 (один) день до дати заїзду на базу відпочинку «Тропіканка» (а у випадку резервування – в день заселення) повідомити Виконавця на електрону пошту 

tropikanka1@meta.ua про відсутність у Замовника/Гостя(ей) обов'язкового (медичного та від нещасного випадку) страхування. В повідомленні обов’язково вказується прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, адреса реєстрації Замовника (якщо він також є Гостем) та/або усіх Гостей, дати заїзду, номер бронювання. Відсутність такого повідомлення свідчить про наявність у Замовника/Гостя(ей) належним чином оформленого самостійно договору обов'язкового (медичного та від нещасного випадку) страхування.
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

6.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання цього Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди - згідно чинного законодавства України.

6.2. Всі претензії Замовника з питань надання Послуг по даному Договору можуть бути пред’явлені в письмовій формі протягом 14 (чотирнадцяті) календарних днів з  дня закінчення надання Виконавцем Послуг.

У випадку виникнення претензії Замовнику необхідно надати: скаргу, документи, що підтверджують фактичні збитки.

Претензії Замовника, пред’явлені після вказаного терміну, вважаються необґрунтованими та Виконавцем до розгляду не приймаються.

6.3. Якщо Замовник/Гість отримав за його згодою альтернативну послугу замість тієї, яка була передбачена заявкою на бронювання, така послуга вважається наданою належним чином, і претензії по ній не приймаються.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили, про які Сторони не могли заздалегідь знати та/або іншими непередбаченими обставинами, які перешкоджають виконанню договірних зобов’язань і відбуваються незалежно від волі та бажання Сторін .

7.2. У випадку настання форс-мажорних обставин (війни, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності та ін.), безпосередньо перешкоджаючих виконанню зобов’язань по цьому Договору, терміни виконання таких зобов’язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.

7.3. Сторони зобов’язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з додатком документів, які підтверджують це, протягом 5 (п’яті) робочих днів з дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин має бути довідка відповідного державного органу.

7.4. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш трьох місяців, і Сторони не приймуть рішення щодо подальшої можливості виконання Договору, даний Договір вважається таким, що припинив свою дію.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАННІ ТА ІНФОРМАЦІЯ

8.1. Акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку, розповсюдження та використання своїх персональних даних з метою належного виконання умов даного Договору і відповідно до чинного законодавства України.
Підписанням даного Договору Замовник, з огляду на вимоги Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує і надає Виконавцю також згоду на обробку персональних 

даних всіх фізичних осіб (Гостей), які були або будуть передані їм Виконавцю в зв'язку або на виконання даного Договору.
Замовник підтверджує та гарантує, що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних Виконавцю для їх подальшої обробки з метою: 

- впровадження Виконавцем діяльності відповідно до законодавства України;

- виконання умов цього Договору;

- реалізації та захисту прав Сторін за цим Договором;

- виконання інших повноважень, функцій, обов’язків Виконавця, що не суперечать законодавству України та цьому Договору.

Право визначення обсягу обробки персональних даних Замовник надає Виконавцю.

8.2. Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, Замовник надає Виконавцю згоду поширювати персональні дані Замовника/Гостя, здійснювати їх передачу третім особам або надавати доступ до них третім особам, зокрема:

- для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг Виконавцю, зокрема, аудиторами, страховими компаніями, посередниками та іншими особами, якщо такі функції та послуги стосуються діяльності Виконавця;

- при настанні підстав для передачі третім особам комерційної таємниці згідно з законодавством України або відповідно до умов цього Договору;

- особам, що надають Виконавцю послуги з організації поштових відправлень, телефонних дзвінків, відправлень SMS-повідомлень, відправлень електронною поштою та в мессенджерах інформації щодо виконання Договору, інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Виконавця та/або його партнерів.

8.3. Сторони підтверджують, що вони повідомлені про власника персональних даних, про склад і зміст зібраних персональних даних, про права власника персональних даних та осіб, яким передаються зазначені персональні дані.

8.4. Також, Замовник/Гість надає Виконавцю згоду на власний розсуд останнього та без обмеження телефонувати, направляти відомості з питань виконання Договору, інші інформаційні, рекламні повідомлення та пропозиції щодо послуг Виконавця, його партнерів за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв’язку, SMS – повідомлень, мессенджеров, з використанням мобільного зв‘язку або мережі Інтернет тощо на поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, що надані Замовником/Гостем Виконавцю (зазначені в будь-яких документах) або стали відомі Виконавцю іншим чином.

8.5. З метою реалізації прав сторін за цим Договором, Замовник надає Виконавцю згоду на:

 - аудіо запис/запис телефонних розмов Замовника/Гостя з Адміністрацією, адміністратором та на використання Виконавцем результатів цих записів, у т.ч. як доказів;

- аудіо, відео зйомку, на яких є зображення Замовника/Гостей та використання цих матеріалів у некомерційних цілях виключно для забезпечення порядку на базі відпочинку «Тропіканка», забезпечення доказової бази у випадках порушення Замовником/Гостем умов цього Договору.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Договір вважається укладеним і набуває юридичної сили з моменту оплати замовлених Послуг Замовником та діє до моменту закінчення надання послуг, а в частині розрахунку – до моменту повного розрахунку між Сторонами.

Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті.

9.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору.

9.4. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору.

Зміни умов Договору, що визначені у цьому пункті здійснюються у наступному порядку:

не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до запропонованої дати внесення таких змін Виконавець вносить пропозицію на зміну Договору із зазначенням дати такої зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті.

Замовник приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність пропозицій Виконавця на зміну умов Договору, що вказані на Сайті .

Сторони погодили, що незгода Замовника з пропозицією Виконавця на зміну умов Договору є розбіжністю, яка на підставі частини 2 статті 649 Цивільного кодексу України підлягає вирішенню у судовому порядку. В разі, якщо Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів не звернувся за судовим вирішенням розбіжностей між Виконавцем та Замовником стосовно зміни умов Договору, вважається, що пропозиція Виконавця відносно зміни умов Договору прийнята Замовником відповідно до частини 3 статті 205 Цивільного кодексу України.

При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

9.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до такого припинення.

9.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 9.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати Послуги всім Замовникам, які вже внесли оплату за Послуги до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Листування між Сторонами вчиняється у письмовій формі, якщо інше не передбачене умовами Договору, та здійснюється шляхом направлення або надання однією Стороною відповідних повідомлень іншій Стороні на її адресу, зазначену Замовником при бронюванні послуг, а Виконавцем – в розділі «Реквізити та адреса Виконавця» цього Договору. Документом, що підтверджує відправлення Стороною повідомлення за цім Договором іншій Стороні, є квитанція відділення поштового зв’язку про відправлення рекомендованого листа (з описом вкладення) за адресою відповідної Сторони. Будь-яке повідомлення Виконавця, відправлене поштою, вважається отриманим Замовником після спливу 10 (десяті) календарних днів з дня відправлення Виконавцем такого повідомлення. На Замовника покладається обов’язок щодо контролю за належним обслуговуванням поштової скриньки Замовника та своєчасного отримання кореспонденції.

10.2. Виконавець залишає за собою право, на власний розсуд, поселити Замовника/Гостей в інший номер такого ж або вищого рівня (категорії).

10.3. У разі порушення Замовником/Гостем «Правил бронювання, поселення, проживання та надання послуг на базі відпочинку «Тропіканка»», що призводить до збитків, а також створює незручності для інших Гостей, Виконавець має право відмовити в наданні Послуг та/або розірвати Договір, здійснити виселення Замовника/Гостей без повернення сплаченої Замовником оплати замовлених Послуг та стягнути з Замовника суму матеріального збитку.

10.4. За збереження поставлених на території бази відпочинку «Тропіканка» транспортних засобів відповідають власники таких транспортних засобів.

10.5. Виконавець не несе відповідальності за гроші, речі та будь-які інші матеріальні цінності, що були залишені в номері, втрачені на території бази відпочинку «Тропіканка», або їх пропажу з будь-яких причин.

10.6. Відповідальність за дітей несуть батьки або їх опікуни.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Цей Договір регулюється й тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

З усіх питань, неврегульованих в цьому тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.2. Сторони безвідклично підтверджують, що цей Договір Сторони уклали у тому числі на підставі принципу свободи договору, визначеного ст. 6 та ст.627 Цивільного кодексу України. Сторони також безвідклично підтверджують, що положення цього Договору є зрозумілими, розумними та справедливими. Сторони погоджуються з тим, що жодна з них при укладенні цього Договору не позбавляється прав, які звичайно мала, а також що цей Договір не виключає/ не обмежує відповідальність за порушення зобов'язання жодної Сторони. Замовник запевняє, що Договір не містить будь-яких обтяжливих умов для нього і є прийнятним в цілому, зі всіма умовами в редакції Виконавця.

11.3. Розділи та заголовки у Договорі викладені лише із інформаційною метою і для зручності Замовника/Гостя і не можуть звужувати, розширювати чи іншим чином змінювати умови Договору.

11.4. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

У разі невідповідності будь-якої частини цього Договору законодавству України, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів, він буде діяти лише в тій частині, яка не суперечить законодавству України.

11.5.Після Акцепту умов Публічної оферти даного Договору всі попередні домовленості втрачають силу.

11.6. Ні одна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за Договором третій особі без письмової згоди на те іншої Сторони.

11.7. Керуючись абз.1 ч.3 ст. 6 Цивільного кодексу України та відповідно до ч.2 ст. 636 Цивільного кодексу України Сторони узгодили, що вимагати виконання цього Договору на користь Гостей має право лише Замовник. Особисто Гість позбавлений такого права, оскільки інтереси Гостя і пов'язані з цим вимоги ґрунтуються на домовленостях між ним і Замовником.

11.8. У встановлений законодавством України випадках з Замовника/Гостей додатково стягується туристичний збір.

Порядок обчислення та сплати туристичного збору, ставка туристичного збору встановлюється рішенням Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області.

11.9. Сторони цього Договору узгодили, що з укладанням цього Договору Сторони досягли (досягають) згоди по всіх істотних умовах.

12. ДОДАТКИ

12.1 Невід’ємною частиною цього Договору є Додаток №1.

1. Правила бронювання, поселення, проживання та надання послуг на базі відпочинку «Тропіканка» з додатками №1, №2

РЕКВІЗИТИ ТА АДРЕСА ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тропіканка»

Місцезнаходження: вул. Коса Федотова, 111, смт. Кирилівка,

Якимівський р-н., Запорізька обл., 72563

п/р A893133990000026009055723381 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Код ЄДРПОУ 38415293

Платник єдиного податку (група 3) , без ПДВ

тел. (050) 731-78-82, (096) 151-16-11, (097) 682-54-04

або

Фізична особа-підприємець Сліпченко Віталіна Анатоліївна

Юридична адреса: проспект Леніна, буд.212 кв.67, м. Запоріжжя, 69037

п/р UA473133990000026009055725107 (валюта UAH) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

РНОКПП 3016520727

Платник єдиного податку (група 2) 

тел. (050) 731-78-82, (096) 151-16-11, (097) 682-54-04